Phương pháp thiết lập hệ tọa độ với ba tọa độ

Phương pháp thiết lập hệ tọa độ với ba tọa độ

Máy đo ba chiều có thể đo được kết quả đo chính xác hơn thì phải sử dụng phần mềm của máy đo ba chiều để thiết lập hệ tọa độ. Đối với CMM, việc thiết lập hệ tọa độ của phôi rất linh hoạt. Mstek khuyến cáo rằng khi người vận hành thiết bị đo ba chiều, tùy thuộc vào yêu cầu của phép đo. việc thiết lập nhiều lần và gọi lặp lại hệ tọa độ nhiều lận. Thiết lập một hệ tọa độ chính xác hơn.

Đối với việc đánh giá phôi: cần xác định chính xác các yếu tố đo được. từ đó có thêm phương pháp tính toán và đánh giá chuẩn một cách hợp lý. Đối với các chỉ tiêu tính toán chưa đủ rõ ràng hoặc không chắc chắn. cần phối hợp với thợ phụ trách hoặc kỹ sư có trách nhiệm. và chỉ có thể đưa ra kết luận giám định sau khi được sự đồng ý và phê duyệt.

Cần phải nói rằng có nhiều cách sử dụng máy đo tọa độ để thiết lập hệ tọa độ phôi. và việc lựa chọn phương pháp cần được thiết lập tùy theo tình hình thực tế của các bộ phận được chế tạo. Để thiết lập một hệ tọa độ phổ biến hơn, phương pháp được sử dụng gần như là chế độ 3-2-1. Phương pháp thiết lập này có nghĩa là nên sử dụng bề mặt đánh giá ba điểm ban đầu. và hệ tọa độ đầu tiên được thiết lập trên cơ sở đó. và sau đó trục thứ hai được thiết lập bằng phép chiếu của đường khảo sát hai điểm. Cuối cùng, chỉ cần sử dụng một điểm hoặc phần tử điểm để thiết lập điểm không của hệ tọa độ yêu cầu.

Mua mới Máy đo tọa độ 3D CMM

Hotline: 0568 357 357

Email: [email protected]

Website: https://mstek.vn/

Sửa chữa Máy đo tọa độ 3D CMM

Hotline: 0568 357 357

Email: [email protected]

Website: https://mstek.vn/

Hướng dẫn sử dụng Máy đo tọa độ 3D CMM

Hotline: 0568 357 357

Email: [email protected]

Website: https://mstek.vn/

Hiệu chuẩn Sửa chữa Máy đo tọa độ 3D CMM

Hotline: 0568 357 357

Email: [email protected]

Website: https://mstek.vn/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *