Phần mềm đo lường Rational DMIS

Phần mềm đo lường Rational DMIS là phần mềm đo cho máy 3D CMM thông minh, dễ sử dụng, chỉ trong vài ngày đào tạo, ngay cả khi người dùng không có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể dễ dàng nắm bắt!
  • Phần mềm đo lường Rational DMIS Lập trình DMIS 5.0 mạnh mẽ.
  • Phần mềm đo lường Rational DMIS Lõi DMIS5.0 và không cần công cụ chuyển đổi DMIS
  • Phần mềm đo lường Rational DMIS Chức năng chương trình tự học DMIS mạnh mẽ
  • Phần mềm đo lường Rational DMIS Định dạng DMIS nhập / xuất DMO
  • Phần mềm đo lường Rational DMIS Mô hình lập trình nhanh dựa trên đối tượng đồ họa CAD
  • Phần mềm đo lường Rational DMIS Chương trình DMIS hiển thị bằng tiếng Trung và tiếng Anh và tích hợp sẵn
  • Phần mềm đo lường Rational DMIS DMIS công cụ dịch tập lệnh tiếng Trung và tiếng Anh