Phần mềm scan 3D PolyWorks

PolyWorks là phần mềm mạnh mẽ chuyên xử lý kết quả từ các hệ thống đo/ quét 3D.