Thiết bị hiệu chuẩn thước thẳng, thước cuộn MSTC-1000

  • Thiết kế cấu trúc kẹp thước để hiệu chuẩn thông minh
  • Dải đo: 1000 mm / 2000 mm
  • Vạch chia: 0.001 mm
  • Đô không đảm bảo đo: +/- (10 + L/100) um