Máy đo độ tròn trụ RONDCOM 65B – Accretech

  • Độ chính xác cao & Hiệu suất cao.
  • Độ chính xác xoay cao đến 0,01 micrometer.
  • Định tâm và định trục trong vòng 60 giây. Đạt hiệu quả cao, tiết kiệm tổng thời gian đo.
  • Độ chính xác cao đáng tin cậy và cấu trúc độ bền cao.
  • Sử dụng đá thiên nhiên đảm bảo độ chính xác vĩnh cửu cho thân máy, trụ máy, đến cánh tay máy.