Kính hiển vi kỹ thuật số – AM4115T-DFRW – Dino-Lite

  • Được thiết kế cho huỳnh quang màu đỏ đậm.
  • Bảo hành 12 tháng
  • Nút MicroTouch
  • Giao diện: USB 2.0
  • Độ phân giải : 1,3 triệu pixel (SXGA).