Máy đo 2D JHVMC (Manual) | Đại lý JHVMC Việt Nam

  • Chất lượng cao, tiết kiệm, thực dụng.
  • Hệ thống truyền động chính xác, di chuyển nhanh
  •  Kết cấu chính bằng đá cẩm thạch, độ cứng vững cao, độ ổn định cao, ít biến dạng do nhiệt
  • Sử dụng camera từ USA
  • Phầm mềm đơn giản, mạnh mẽ, dễ sử dụng