Máy đo độ tròn Rondcom 31

  • Model: Rondcom 31C
  • Serial: MA3201MA
  • Cấp chính xác: 0.08+6H/10.000 µm
  • Tốc độ quay trục θ: 6/ phút
  • Tốc độ lên / xuống trục Z: 5 mm/s
  • Hệ thống phần mềm: Win 7, 32 Bit
  • Kích thước lắp đặt (W x D x H): 1800 x 1000 x 1700mm
  • Trọng lượng (ngoại trừ các phụ kiện tùy chọn): 120 kg