Thước đo cao đồng hồ 0-300mm/0.01mm – 192-130 – Mitutoyo

Thước đo cao mitutoyo

  • Bảo hành 12 tháng
  • Dải đo: 0-300mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Cấp chính xác: 0.03mm