Đồng hồ so chân gập Mitutoyo (513-517WE)

  • Dải đo :  0.8 mm
  • Độ phân giải : 0.01mm
  • Độ chính xác : 8 µm
  • Lực đo: =< 0.3 N
  • Đầu đo 2mm cac-bua
  • Chịu nước