KIM ĐO CHO MÁY CMM HEXAGON 03969218 A-5000-3614 CHÍNH HÃNG