KIM ĐO MÁY ĐO 3D HEXAGON 03969279 A-5003-1228 CHÍNH HÃNG