KIM ĐO CHO MÁY CMM HEXAGON 03969062 A-5004-7592 :| ĐẠI LÝ HEXAGON