Thước cặp điện tử Mitutoyo (573-752-20), 0 – 6 in

  • Phạm vi đo:0 – 6 in
  • Độ chính xác: ± 0.0015 in
  • Độ chia:0.01 mm