Thước cặp điện tử Mitutoyo (500-785), 0 – 8 in

  • Phạm vi đo:0 – 8 in
  • Độ chính xác: ± 0.001 in / ± 0.02 mm
  • Độ chia:0.01 mm
  • Khối lượng: 210 g