Thước cặp điện tử Mitutoyo (500-702-20), 0 – 150 mm

Phạm vi đo:0 – 150 mm
Độ chính xác: ± 0.02 mm
Độ chia:0.01 mm
Khối lượng:168 g