CUNG CẤP KIM ĐO CHO MÁY 3D HEXAGON 03969213 A-5000-4160 :| CHÍNH HÃNG