CUNG CẤP KIM ĐO CHO MÁY 3D HEXAGON 03969214 A-5000-4161 – MSTEK