CUNG CẤP KIM ĐO CHO MÁY 3D HEXAGON 03969221 A-5000-7808 – MSTEK