KIM ĐO CHO MÁY ĐO 3D CMM HEXAGON 03969272 A-5003-0034 GIÁ RẺ :| MSTEK