CUNG CẤP KIM ĐO CHO MÁY 3D HEXAGON 03969433 A-5003-0053 – MSTEK