Dưỡng kiểm ren dạng trục

Giới thiệu chung Dưỡng kiểm ren dạng trục

  • Dưỡng kiểm dạng trục được gia công chính xác dạng trụ tròn. Mục đích chính của dưỡng kiểm lỗ dạng trục là để đo và kiểm tra  đường kính các lỗ nhỏ, nó cũng được dùng để kiểm tra độ chính xác của các dụng cụ đo khác như panme, thước cặp…
  • Dưỡng kiểm dạng trục của hãng Eisen có 2 cấp chính xác 0 và 1 tuỳ theo yêu cầu dung sai của khách hàng. Tất cả các sản phẩm của Eisen đều được sản xuất tại Nhật Bản.