KIM ĐO CHO MÁY CMM HEXAGON 03969232 A-5004-758 6:| ĐẠI LÝ HEXAGON