Máy đo độ cứng Micro Vicker Hoyamo

  • Máy đo độ cứng Micro Vicker Hoyamo được sử dụng để kiểm tra độ cứng của hầu hết các vật liệu, bao gồm kim loại, gốm sứ và vật liệu tổng hợp.
  • Máy đo độ cứng Micro Vicker Hoyamo có một vết lõm nhỏ và được áp dụng rộng rãi để đo các đường viền vết lõm, cho phép đo độ cứng trên các vật liệu mỏng như lá, bề mặt của các bộ phận nhỏ, độ sâu của các lớp làm cứng bề mặt, v.v.
  • Máy đo độ cứng Micro Vicker Hoyamo có phần mềm sử dụng đơn giản, dễ sử dụng, độ ổn đinh cao, độ chính xác cao.