Hệ thống đo thước hình ảnh Ngay lập tức Hoyamo IVS-867

  • Đo nhanh: Một nút có thể đo các sản phẩm trong tầm nhìn.
  • Thao tác dễ dàng: Giao diện phần mềm đơn giản và dễ hiểu, bất kỳ ai cũng có thể nhận được kết quả kiểm tra chính xác.
  • Tự động quản lý: Kết quả đo được tự động lưu khi hoàn thành phép đo và có thể tạo báo cáo thử nghiệm bằng cách nhấp vào nút.