Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 0-1″/25mm/0.001 (293-185-30)

  • QuantuMike
  • Chống nước IP65
  • Không có dữ liệu đầu ra SPC
  • Vòng quay nhanh: 2mm/vòng
  • Phạm vi đo: 0-1″
  • Độ phân giải: ,00005″/0,001mm
  • Độ chính xác: ±,00005″
  • Trọng lượng tĩnh: 265g