Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 0-1″ (293-831-30)

  • Có đầu ra kết nối với máy tính
  • Tuổi thọ pin xấp xỉ 2,4 năm
  • Có 1 nút sử dụng
  • Phạm vi đo: 0-1″ mm
  • Độ chính xác: ± 0,0001″
  • Độ phân giải: 0,00005″/0,001 mm