Panme điện tử đo bánh răng Mitutoyo 0-25mm x 0.001mm, 324-251-30

  • Khoảng đo: 0 – 25mm
  • Độ chính xác:  +/- 4 μm
  • Độ phân giải: 0.001mm