Thước cặp điện tử Mitutoyo (573-119-10), 10.1 – 300 mm

  • Phạm vi đo:10.1 – 300 mm
  • Độ chính xác: ± 0.15 mm
  • Độ chia:0.01 mm