Thước cặp điện tử Mitutoyo (552-152-10), 0 – 1000 mm (20.1 – 1020 mm)

  • Phạm vi đo:0 – 1000 mm (20.1 – 1020 mm)
  • Độ chính xác: ± 0.07 mm
  • Độ chia:0.01 mm