Thước cặp điện tử Mitutoyo (552-150-10), 0 – 450 mm (20.1 – 470 mm)

  • Phạm vi đo:0 – 450 mm (20.1 – 470 mm)
  • Độ chính xác: ± 0.06 mm
  • Độ chia:0.01 mm