Thước cặp điện tử Mitutoyo (552-181-10), 0 – 450 mm

  • Phạm vi đo:0 – 450 mm
  • Độ chính xác: ± 0.04 mm
  • Độ chia:0.01 mm