Đầu dò máy đo tọa độ Mitutoyo 1.0 dài 30mm | Đại lý Q-Mark Việt Nam

Đầu dò máy đo tọa độ Q-Mark TM2-1030-DS.7 1.0 dài 30mm (tương đương: mitutoyo KK651256, Renishaw A-5000-8663, Hexagon: 03969259)