Đồng hồ so chân gập Mitutoyo ( 513-514E )

  • Dải đo :  0.5 mm
  • Độ phân giải : 0.01mm
  • Độ chính xác : 10 µm
  • Lực đo: =< 0.3 N
  • Đầu đo 2mm cac-bua