KIM ĐO MÁY ĐO 3D HEXAGON 03969262 A-5003-0036 CHÍNH HÃNG