KIM ĐO MÁY ĐO 3D HEXAGON 03969302 A-5000-3552 CHÍNH HÃNG