Máy đo tọa độ 3D CMM Wenzel LH 87 | Đại lý Wenzel Việt Nam

LH lý tưởng cho tất cả các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao và thông lượng đo cao. Dòng LH được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp. Hệ thống được sử dụng để đo lường các thành phần trong sản xuất đồng hồ cũng chính xác như trong sản xuất động cơ lớn. Trục Y có thể được định cấu hình dành riêng cho khách hàng cho các kích thước dài đặc biệt.