Máy đo tọa độ 3D CMM Wenzel XO 107 | Đại lý Wenzel Việt Nam

XO là thiết bị toàn diện cho mọi lĩnh vực ứng dụng khi kiểm tra các dạng hình học tiêu chuẩn và các bề mặt dạng tự do. Nó có thể sử dụng kiểm tra công đoạn hoặc khâu kiểm tra cuối cùng. XO đáp ứng tất cả các yêu cầu quan trọng. Đối với các bộ phận riêng lẻ cũng như hàng loạt XO có thể được sử dụng phổ biến.