Máy đo tọa độ 3D CMM Wenzel XO 87 | Đại lý Wenzel Việt Nam

  • Định hướng nhất quán hướng tới một khái niệm máy thông minh cho phép thâm nhập kinh tế vào công nghệ đo tọa độ.
  • Vận hành đơn giản – thiết kể tối ưu. Máy đo Wenzel XO có các cấp độ chính xác là Tiêu chuẩn và Cao cấp.
  • Khả năng ứng dụng linh hoạt và không phức tạp của nó làm cho XO trở thành một thiết bị toàn diện hiệu quả.