Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 0-25mm/0.001 (293-140-30)

  • Phạm vi đo: 0-25mm
  • Độ phân giải: 0.001mm
  • Độ chính xác: ±1μm
  • Cổng xuất dữ liệu : Có
  • 1 Vòng quay dịch chuyển 2mm
  • Chịu nước, bụi: IP65
  • Trọng lượng tĩnh: 265g