Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 0-25mm/0-1 x0.001mm/.00005 293-831-30

  • Khoảng đo: 0 – 25mm
  • Độ chính xác:  +/- 1 μm
  • Độ phân giải: 0.001mm