Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 227-211-201 (0-0.6 inch)

  • QuantuMike
  • Chống nước IP65
  • Có dữ liệu đầu ra SPC
  • Vòng quay nhanh: 2mm/vòng
  • Phạm vi đo: 1″-2″
  • Độ phân giải: 0,00005″/0,001mm
  • Độ chính xác: ±,00005