Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 227-213-20 , (0.6 -1.2 in)

  • Có cổng kết nối với máy tính
  • Có thể điều chỉnh hệ thống lực đo
  • Phạm vi đo: 0.6 -1.2 in
  • Độ phân giải : 0,0005 in / 0,001 mm
  • Độ chính xác: ±0,0001 in
  • Trọng lượng tĩnh: 380g