Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 227-216-20, 0.4 – 0.8 in

  • Có cổng kết nối với máy tính
  • Có thể điều chỉnh hệ thống lực đo
  • Phạm vi đo: 0.4 – 0.8 in
  • Độ phân giải : 0,001 mm
  • Độ chính xác: ±0,0001 inch
  • Trọng lượng tĩnh: 425 g
  • Trọng lượng tĩnh: 325g