Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-340-30, 0 – 1 in

  • Phạm vi đo: 0 – 1 in
  • Độ chính xác: ± 0.00005 in
  • Độ chia:0.00005 in / 0.001mm
  • Cổng ra dữ liệu: Không