Thước cặp điện tử Mitutoyo (500-172-30), 0 – 8 in

Phạm vi đo:0 – 8 in
Độ chính xác: ± 0.001 in / ± 0.02 mm
Độ chia:0.01 mm
Khối lượng:192 g