Thước cặp điện tử Mitutoyo (500-182-30), 0 – 200 mm

  • Phạm vi đo:0 – 200 mm
  • Độ chính xác: ± 0.02 mm
  • Độ chia:0.01 mm
  • Khối lượng:192 g