Thước cặp điện tử Mitutoyo (552-303-10), 0 – 600 mm (20.1 – 620 mm)

  • Phạm vi đo:0 – 600 mm (20.1 – 620 mm)
  • Độ chính xác: ± 0.04 mm
  • Độ chia:0.01 mm