Thước cặp điện tử Mitutoyo (500-776), 0 – 150 mm

  • Phạm vi đo:0 – 150 mm
  • Độ chính xác: ± 0.02 mm
  • Độ chia:0.01 mm
  • Khối lượng:180 g