Thước cặp điện tử Mitutoyo (500-501-10), 0 – 600 mm

  • Phạm vi đo:0 – 600 mm
  • Độ chính xác: ± 0.05 mm
  • Độ chia:0.01 mm